Foreldre kan lese sine egne barns psykiatrijournaler

Jeg leste for halvannen ukes tid siden en artikkel på NRK som jeg synes var litt ille. Vi kan lese at foreldre har tilgang til å se sine egne barns journaler og der inkl. journaler fra Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP): "Vil nekte foreldre å «surfe» i barnas psykiatrijournal"[/url]

Det står bl.a.: "I Helse Nord og Helse Vest har foreldre som hovedregel direkte nettinnsyn i barnas psykiatriske journal hvis barna er under 12 år gamle. – Det må det bli slutt på, sier SV.Nicholas Wilkinson"

Dette går utover barns forhold til foreldre og: "Tenk deg at du er 11 år gammel, er utsatt for overgrep av mamma eller pappa og får snakke med en psykiater. Samtidig vet du at mamma og pappa kan lese alt du forteller. Ville du fortalt det vanskeligste og vondeste da?"

Dette er jo direkte farlig for barn. Foreldre kan styre og i verste fall straffe barna om de forteller om overgrep som skjer i hjemmet.

"Ingen barn setter seg ned første gang og forteller behandleren at de er utsatt for overgrep. Man gir kanskje hint som behandleren ikke forstår. Da kan foreldrene fange opp hva du mener og kontrollere hva du sier og kanskje straffe deg for å hindre at du sier mer, sier Wilkinson.

Helseministeren synes jeg kommer med et dårlig svar: "I Høies svar til Wilkinson, viser helseminister Bent Høie (H) til at lovverket gir anledning til å unnta helseopplysninger fra foreldre, også for barn under 12 år."

Jeg mener at ingen foreldre skal ha tilgang til sine egne barns psykiatriske journaler. Om en journal plutselig blir holdt skjult for foreldre, er det et ganske klart signal om at barnet har fortalt om noe foreldrene ikke bør lese om, dvs. i dette tilfellet overgrep. For å unngå det, bør ingen foreldre få tilgang til psykiatriske journaler. Om det er noe foreldre bør vite, bør de i så fall innkalles til møte eller få et brev i posten.

Det står videre at dette vil føre til paralell journalføring: "Han sier praksisen vil tvinge frem såkalte parallell-journaler, altså uoffisielle notater behandlere ikke ønsker skal være tilgjengelig for foreldrene."

Nøkkelord: