Lungebetennelse

Onsdag 8. november ble jeg innlagt på lungeavdelingen med lungebetennelse. Legene mente det kunne skyldes at jeg hadde fått medisinpartikler i lungene. Jeg husker ikke så mye av de første to-tre dagene. De gled over i hverandre og det var tungt å puste. Jeg lå med tilførsel av oksygen. De målte CRP-en, dvs. bakterienivået i blodet, til å være 245 (som skal ligge under 10).

Jeg har ikke begrep om tid, men jeg husker at de gjentatte ganger tok blodprøver fra pulsåren for å måle oksygennivået i blodet. Det gjør ganske vondt å bli stukket i pulsåren. Grunnen til at det tas blodprøve fra pulsåren istedenfor ved albuen, er at de da får prøvesvar etter to timer - og ikke to dager som ved vanlig blodprøve. På et tidspunkt fikk jeg med meg, mens jeg lå med oksygen, at jeg hadde en oksygenmetning på 80 som skal ligge rundt 97-98. Jeg fikk antibiotika intravenøst 7 ganger i døgnet. Jeg er ganske vanskelig å legge inn veneflon på og da de forsøkte for 7. gang og mislyktes, ba jeg om at de tilkalte en anestesisykepleier som legger inn venefloner daglig. Selv han bommet på første forsøk og jeg fikk til sist en veneflon i høyre bein. Jeg merket ikke fysisk at jeg hadde feber, f.eks. med frost, men de målte flere dager over 38 gr. Jeg var fysisk slapp, men det tror jeg først og fremst kom av vansker med å puste.

Men, nå er jeg bokstavelig talt kommet meg på føttene igjen. Jeg fikk utskrevet tre typer antibiotika med meg hjem, men de medisinene ligger fortsatt på apoteket. Jeg klarer uansett ikke å fullføre de kurene legene har satt opp pga. den vonde smaken. Det har tidligere blitt til at jeg har sluttet etter to-tre dager og da er det bedre å la være å ta dem for å ikke utvikle resistens. Da jeg ble utskrevet var CRP-en på 30. Jeg vil tro at kroppens immunforsvar har selv ordnet opp i CRP-en når jeg skal til kontroll hos fastlegen om to uker.

Nøkkelord: