Anfallsutløsende faktorer

I dag leser jeg artikkelen "Anfallsutløsende faktorer ved epilepsi - hva mener pasientene". Jeg ønsker å sitere litt fra artikkelen:

"Emosjonelt stress (22%), søvnmangel (14%) og tretthet (9%) var de faktorene som hyppigst ble rapportert. Pasienter med generalisert epilepsi hadde større risiko for anfall når de var trette og når de var utsatt for søvndeprivasjon og flimrende lys, sammenliknet med pasienter med lokalisasjonsrelatert epilepsi."

Og, beklager, men dette er dritten med å ha epilepsi: "Lidelsens uforutsigbarhet skaper angst og utrygghet og er vanskelig å forholde seg til. Bare en tredel av epilepsipasientene får et forvarsel før større anfall. Hos de øvrige kommer anfallene tilsynelatende som lyn fra klar himmel."

Jeg er blant de 2/3 som ikke får forvarsel. Hos meg er utløsende faktorer fysisk og psykisk slitenhet og mangel på søvn. Det å ta medisinene jevnlig er helt avgjørende. Det er svært viktig at epilepsimedisiner tas til fast tid hver dag for å sørge for at konsentrasjonen av medisinen i blodet er jevnest mulig. Jeg tar medisiner kl. 11.00 og 23.00. Og, når jeg sier det, er klokken rundt 11.00 nå og det er på tide å ta medisinene. Jeg bruker Lamictal og produsenten mener den har smak av solbær, men jeg synes den bare er heselig. Likevel, medisinen må tas. Jeg tenker noen ganger at jeg føler meg utsatt for "frivillig tvangsmedisinert". Jeg har et valg om jeg vil ta medisiner eller ikke, men jeg vet samtidig at medisiner er det eneste hjelpemiddelet jeg har å støtte meg til når det kommer til å forebygge anfall. Jeg har flere ganger våknet opp på ambulansebåren med redde og bekymrede mennesker rundt meg og det er hverken hyggelig for de eller meg.

"Inntak av alkohol og slurv med medisinene ble rapportert som anfallsutløsende faktorer hos henholdsvis 6 % og 2 % av pasientene. Fordi mange kvier seg for å innrømme at alkoholbruk og/eller medisinslurv kan ha utløst anfall, reflekterer disse tallene neppe faktorenes reelle betydning."

Jeg skal være helt ærlig; jeg drikker ikke alkohol, men enkelte ganger hopper jeg bevisst over en morgendose, spesielt under oppstart av en ny medisin som gir trøtthet og sløvhet frem til kroppen er tilvendt medisinen. Nå går jeg på 3. uken med oppstart på Vimpat og fremdeles etter morgendosen blir jeg usigelig trøtt. Jeg håper virkelig den bivirkningen vil gi seg snart. Det er bare å bite tennene sammen og se fremover.

"Epilepsi er en samlebetegnelse på svært forskjelligartede lidelser, sannsynligvis med forskjellige patofysiologiske mekanismer. Kanskje er det derfor ikke overraskende med en så stor variasjonsbredde i anfallsutløsende faktorer."

Nøkkelord: