Diskriminering

Den tause diskrimineringen

Nå leser jeg boken "Den tause diskrimineringen" som ble utgitt i 2003. Den tar for seg diskriminering av funksjonshemmede, hovedsakelig opplevd fra en rullestolbrukers synsvinkel. En interessant bok i seg, men når de først skulle skrive om diskriminering av funksjonshemmede, som de bruker som begrep i boken, mener jeg at man burde skrive om også andre funksjonshemninger. Ordet funksjonshemning, eller nedsatt funksjonsevne, som mange vil si i dag, innebærer også ervervede hjerneskader, sansetap, hjerte- og lungesykdommer, livsstilssykdommer osv. Begrepet funksjonshemmede har fått et vidt begrep, i hvert fall hvis du ser på medlemsorganisasjonene til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Det må legges til at begge forfatterne selv er rullestolbrukere og har selvsagt best erfaring innenfor den type diskriminering.

Bokens omtale: Forfatterne hevder at funksjonshemmede er en av de mest diskriminerte minoritetsgrupper i det norske samfunnet og de forsøker å forklare hvorfor det er slik. Budskapet er at det å bli utestengt fra en rekke samfunnsarenaer, ikke er et resultat av de kroppslige forutsetninger, men en konsekvens av samfunnsskapte hindringer og holdninger. Forfatterne benytter en skjønnlitterær form. Hovedpersonen i boken går igjennom en prosess som ender opp i et veivalg: tilpasning eller opprør. Boken har noe å si til alle som arbeider med funksjonshemmede og et redskap for de funksjonshemmede selv til å forstå sin egen situasjon.

Bøtelagt på bybanen

I dag ble det billettkontroll på bybanen. Siden Skyss for øyeblikket ikke har noen tilgjengelig måte for meg som blind til å kjøpe billett, hadde jeg ingen gyldig billett å vise frem. Jeg ble derfor bøtelagt. Jeg har sendt inn klage og forventer å få 950 kr. refundert:

Skyss er selv ansvarlig for at jeg som blind ikke har mulighet til å løse gyldig billett, og dere må selv ta følgene av dette.

Jeg reiser ikke tilstrekkelig ofte med bybanen slik at det er økonomisk lønnsomt for meg å ha månedskort. Å ha klippekort byr på flere utfordringer som er vanskelig eller umulig for meg å gjennomføre. Klippekort kan fylles på ved automat, på buss eller ved kundesenter. Skyss' automat er ikke tilgjengelig for blinde. Jeg er ikke i kontakt med bussjåfør da jeg kun tar bybanen siden denne er forutsigbar og tilgjengeliggjort med annonsering av holdeplasser. Jeg kan ikke veien til deres kundesenter.

Vekteren mente jeg kunne bruke klippekort, og det var trolig derfor jeg ble ilagt gebyret. Jeg er uenig, fordi kortleserne kun gir visuell tilbakemelding (på skjerm) om bruk av kortet. Jeg har dermed flere problemer med klippekort:

  • Jeg vet ikke hvor mange reiser jeg har igjen
  • Jeg vet ikke om kortet ble registrert eller ikke
  • Jeg får ikke beskjed om jeg er innenfor overgangstid eller om jeg blir belasstet et nytt klipp
  • Det er ikke mulig for meg å fylle på kortet, som beskrevet over

Kortleserne gir lydsignaler, men det er ikke beskrevet noe sted hva de ulike lydsignalene betyr, og disse signalene er dermed ikke til hjelp.

Jeg har tidligere brukt Skyss billettapp for å løse billett, men etter siste oppdatering har denne blitt ubrukelig med VoiceOver på iPhone. Dette gjorde jeg Skyss oppmerksom på via Facebook den 13. januar 2016. Jeg finner det nødvendig å understreke at dere hadde en svært tilgjengelig app, og valgte på et tidspunkt å fjerne denne tilgjengeligheten. Nå kan jeg som blind ikke bruke appen i det hele tatt.

Abonner på RSS - Diskriminering