NAV

Å være ærlig mot NAV

Som førerhundbruker får man automatisk innvilget grunnstønad nivå 3 for hold av hunden. Da jeg sa fra meg Flex i november i fjor, hadde jeg derfor ikke rett på samme sats. I denne uken sendte jeg en melding på NAV der jeg orienterte om at min grunnstønad skulle gå noe ned. Jeg fryktet at jeg måtte tilbakebetale de tusenlappene jeg urettmessig hadde fått utbetalt i desember og januar, men i vedtaket står det: "Dette vedtaket innebærer at du har fått utbetalt for mye grunnstønad iperioden 01.12.17 til 28.02.18. Beløpet utgjør 4 041 kroner. Vi krver ikke inn feilutbetalte beløp under 4 rettsgebyr. Derfor krevesikke det feilutbetalte beløpet tilbake."

Det lønner seg å både være ærlig og være ute i riktig tid med å si ifra om endringer som påvirker min økonomiske støtte fra NAV. Om jeg hadde ventet ett år, måtte jeg ha betalt tilbake mer enn 15.000 kr. Jeg skulle tro i dagens digitaliserte samfunn at endring av grunnstønad skjedde automatisk når jeg sier fra meg førerhunden, men åpenbart ikke. I vedtaket stod det: "Du må gi beskjed om eventuelle endringer som kan ha innvirkning på stønaden din."

Nøkkelord:

Å NAVe

Et nytt begrep som har kommet i det siste, er verbet "å NAVe". Hvis man får støtte fra NAV, er man en "NAV-er" som tjener penger til livets opphold ved å slapper av. Bye & Rønning har laget parodien "Ut å nave".

I nyhetene de siste dagene har det vært om at nordmenn svindler NAV for 6 mill kroner hvert år. Det er flaut og skammelig, og vi burde være for gode til å finne på slikt. I tillegg gir det oss som ikke svindler et dårlig rykte. Man er ofte ikke NAV-er fordi det er morsomt eller lettvint, men fordi det er eneste mulighet. Man trenger som blind eller svaksynt kanskje lenger tid på studiene og etter endt studier, kan det være vanskelig å få arbeid. Jeg har fått innvilget uførestønad, men jeg håper jo en dag at jeg kan begynne å jobbe i ordinært arbeid igjen. En dag vil den dagen komme, men jeg vet ikke når.

Nøkkelord:

Uførestønad

I august søkte jeg om ung uførestønad pga. blindhet, epilepsi og et annet forhold. Jeg hadde egentlig søkt om gradert uførestønad fordi jeg da kunne jobbe mer som assistent på Hurdalsenteret, men når vedtaket kom, hadde de innvilget 100% uførestønad. Da passer det fint at jeg har bedt og fått innvilget permisjon fra assistentjobben ut 2013 siden man ikke kan tjene en krone det første året jeg går på uførestønad. Uførestønad er ikke noe å bli rik av, men jeg klarer meg fint. Jeg klarer til og med å sette av en slant med penger inn på Superspar-konto til DNB hver måned.

Nøkkelord:

Hjelpemiddelsentralen og synshemmede PC-brukere

I innlegget før det du leser på nå, beskrev jeg situasjonen for synshemmede når det gjelder PC. Jeg følte ikke at jeg var helt ferdig med dette emnet. Synshemmede må kjøpe PC-en selv, fordi det er blitt et allemannseie, men hjelpemidler som skjermleser og leselist får man som regel innvilget hvis søknaden er godt begrunnet.

Dette har NAV Hjelpemiddelsentral i Østfold sagt: «Den lokale hjelpemiddelsentralen har ingen forpliktelser når det gjelder vedlikehold, service og reparasjon. Maskinen skal vare i fire år om det ikke skjer vesentlige endringer i behovet. Denne ordningen gjelder bare vanlig datautstyr med enkel tilrettelegging. Dersom du har mer komplekse behov kan datamaskinen lånes ut som et vanlig hjelpemiddel som en del av et større oppsett med spesiell tilrettelegging.»

Døvblinde får fremdeles lånt både stasjonære og bærbare PC-er. Det hetes at datamaskinen er et kommunikasjonshjelpemiddel. - Men er ikke min bruk av PC-en også det?

PC-en min er mye mer enn å spille spill og se på video (det gjør jeg unntaksvis). Jeg har en A4-skanner som jeg skanner inn brev og små bøker med og jeg har en A3-skanner til å skanne større bøker med. Jeg bruker PC-en til å konvertere over til punktskrift og foreta utskrift. Jeg skriver ut på konvolutter via PC og en etikettskriver. Jeg laster ned eller kopierer lydbøker fra CD for å kopiere de inn på minnekortet til lydbokspilleren. Jeg surfer rundt om kring på nettet og er på ulike diskusjonsforum og leser nyheter eller hører på nettradio. . Jeg har tilgang på e-post.

Det å skrive på PC, er eneste muligheten synshemmede har til å kommmunisere skriftlig med seende. Ja, det er i praksiis eneste praktiske måte å kommunisere med seg selv. Når jeg startet å skrive dagbok sommeren 1997, tok det et halvt år før jeg gikk over til PC istedenfor punktmaskin. Bunken med ark ble for stor og uhåndterlig.

Vedtak på Duxbury fra NAV

I dag sa min far at jeg hadde fått brev fra NAV. Der fikk jeg innvilget Duxbury, som er et program som konverterer om vanlig skrift til punktskrift, men jeg hadde ikke fått innvilget opplæring eller hjelp til oppsett. Det mente NAV at de skulle klare selv. Det skal de sannelig få gjøre! Jeg trenger hjelp til oppsett av printeren og jeg vil vite hvordan jeg foretar en liggende utskrift. Det er NAV i sitt Ess. De innvilger hjelpemidler for millioner av kroner, men ingen opplæring. De mener å spare penger på å ikke kjøpe opplæring fra leverandøren fordi de mener å ha kompetanse på det selv, noe de gang etter gang klarer å motbevise. Dette skal bli gøy. Jeg skal mase for å få hjelpen raskt.

Nøkkelord:

Abonner på RSS - NAV