Om bloggen

Denne bloggen er et produkt av min hverdag. Under "Nøkkelord" ser du i stikkordsform hva jeg skriver om. Likevel tar jeg en rask gjennomgang på enkelte av temaene:

  • Blindetabber: Her skriver jeg om flauseer jeg har vært ute for pga. synshemingen, som jeg i etterkant ikke kan annet enn å smile av
  • Bøker: Her deler jeg de bøkene jeg synes det er verdt å nevne og anbefale videre
  • Epilepsi: Jeg ønsker å fortelle hvordan det er å leve med epilepsi. P.t. har jeg ikke hatt anfall på lenge etter at vi fant riktig medisin
  • Hjelpemidler: Som synshemmet er man avhengig av en del tekniske hjelpemidler, og når de slutter å fungere, kan det ofte være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg i jungelen av hjelpeapparater og byråkrater
  • Matlaging/baking: Jeg er glad i å stå på kjøkkenet når jeg har energi til det. Både middag og baking står da på menyen. Jeg deler oppskrifter under menyen "Lises sider"
  • Organisasjonsarbeid: Siden jeg var 16 år har jeg hatt ett eller flere verv, som regel leder- eller sekretærverv. Jeg synes det er gøy!
  • Punktskrift: Punktskrift er et viktig emne i livet mitt. Hadde ikke jeg kunnet punktskrift, hadde jeg vært analfabet. Jeg ivrer derfor for at nyblinde må lære seg punktskrift og ta den i bruk i dagliglivet
  • Synshemmet: Her setter jeg fokus på ulike utfordringer synshemmede møter på i dagliglivet
  • Synsrehabilitering: Her forteller jeg om rehabiliteringskursene for mennesker som helt eller delvis har mistet synet og er kanskje i sin livs største krise
  • The Gathering: TG, som det også kalles, er verdens nest største dataparty og er årets store begivenhet for meg og min kjære i påsken

Da gjenstår det bare å ønske god lesning!