Å bli analfabet

Jeg er på jobb for personer med medfødt synshemning. Her er det en deltaker med en progredierende synsskade; dvs. at h*n har sett normalt, men synet har blitt svekket i voksen alder og i dag er h*n helt blind. H*n lærte seg punktskrift, men har ikke brukt det aktivt hverken i hverdag eller med PC. H*n bruker kun PC med tale. Jeg må være ærlig å si, uten at jeg sier det høyt til personen(e) det gjelder, at de vil seg selv så vondt å bli analfabet. H*n fikk programet i punktskrift, men "jeg klarer jo ikke å lese programmet". Sant det. Jeg hadde umulig klart meg uten punktskrift hverken på papir eller på punktskriftdisplay (leselist) på PC. I praksis blir man analfabet. Når jeg gikk på skole og studier, skrev jeg ned notater på punktskriftmaskin, for å få det på papir. For meg ble det en måte å huske stoffet på, på lik linje med at seende husker bedre det de har skrevet for hånd. På en punktskriftmaskin må man forme bokstavene selv ut i fra hvor punktene i bokstaven er plassert.