Kartleggingskurs på Hurdal 25. august - 5. september 2014

Nå har jeg kommet hjem etter å ha vært på et 12-dagers kartleggingskurs for de over 67 år. Kurset var fullbooket og vel så det. Det er satt en øvre grense på 18 deltakere, men på dette kurset var det 19 deltakere. I begynnelsen var det litt misnøye blant deltakerne. De hadde kommet på kurs og hadde høye forventninger til å lære nye ting, og de begynte ikke i grupper før på torsdag. Heldigvis ble misnøyen tilsynelatende fort glemt når vi kom i gang med fagene. Jeg underviste i punktskrift. Første timen har jeg et fast program vi gjennomgår. Først snakker vi litt om kompenserende teknikker og bevisstgjøring i bruk av andre sanser enn synet. Deretter kort historikk om Louis Braille som er punktskriftens far. Jeg viser de alfabetet og går igjennom systemet, slik at et kaos av punkter blir et systematisk kaos. Jeg finner frem bokstavklossen som utgjør punktcellen på 6 punkter (formet som en 6-er på en terning) hvor man kan lage 64 ulike mønstre. Da kan deltakerne lage bokstaver til hverandre. Om det blir tid, titter vi også litt i læreboken. Først føleøvelser og deretter de lettest følbare bokstavene i alfabetet.

I andre runde med fag, gjør jeg en individuell avgjørelse. Noen får prøve seg på å skrive navn og adresse på punktmaskin. Om det er en gruppe som vet at de ikke kommer til å bruke punkt, blir det mer snakking om hverdagen og tips og triks fra meg og andre deltakere. Selv om jeg var svaksynt i 15 år og blind i 17 år, er jeg fremdeles ikke utlært!

På et par ettermiddager og i helgen hadde jeg noen timer med en deltaker med JAWS. H*n lærte hvordan h*n gikk inn på trådløse nettverk og grunnprinsippene på internett. Jeg ga deltakeren litt hurtigtaster i JAWS som h*n kan arbeide videre med. Jeg tror h*n ble fornøyd med utbyttet av øktene.

Ved kaffepausen kl. 11.00 og kveldskaffe kl. 20.00 satt vi og skravlet. Noen leste dikt. Jeg strikket.

Det ble holdt tre foredrag. Først et om mobilitet. Deretter "øyet og øyesykdommer". Synspedagogen som holder det foredraget er utrolig flink og jeg lærer nye ting på hvert foredrag jeg deltar på. Til sist var det et kort foredrag om psykiske reaksjoner ved synstap med påfølgende samtalegrupper. I tillegg holdt jeg korte innlegg om førerhund og Norges Blindeforbund på lørdag og søndag.

Nå er jeg hjemme. Det er godt å komme hjem og slappe av. Selv om vi får noen timer for oss selv på rommet, blir det likevel et institusjonsliv. Frokost kl. 8.00, kaffepause kl. 11.00, lunsj kl. 13.00, middag kl. 18.00 og kveldskaffe 20.00. Nå skal jeg være hjemme en uke, og mandag om én uke [15. september) drar jeg tilbake på et kurs for personer med medfødt synshemning. Jeg gleder meg, men det blir nok et krevende kurs.

Nøkkelord: