Helt blinde har en forskjøvet døgnrytme

På Facebook var det en venn som hadde hørt på en podcast fra en amerikansk forsker/lege som hadde forsket på blinde og søvnproblemer. Han hadde funnet ut at blinde (ikke svaksynte) lett kunne få en forskjøvet døgnrytme fordi man ikke fikk den naturlige produksjonen av hormonet Melatonin som gjør at man blir trøtt og får sove. Han hadde funnet ut at blinde kunne ha god nytte av Circadin (tabletter) som inneholder hormonet Melatonin. Man kan også få Melatonin-kapsler, men disse må det søkes spesielt om for å få utskrevet. Dersom man tar Circadin til et fast tidspunkt hver kveld, vil man få en jevnere døgnrytme og søvnbehovet blir mer styrt. Man vil, når man tar Circadin til et fast tidspunkt, få et døgn på 24 timer og ikke 26 eller 27 timer som mange blinde har. Om synsnerven er intakt, kan det blå lyset f.eks. fra en PC, innvirke negativt på den naturlige produksjonen av Melatonin.

Ifølge kommentarfeltet på Facebook, er det ganske mange blinde som strever med å få en god søvn og mange av de får god nytte av Circadin. Mange kan ha lett for å tenke at om man strever med søvnen, er det de tradisjonelle sovemedisinene, som er vanedannende, som gjelder. Disse er imidlertid leger skeptiske å skrive ut for mye av da flere personer faktisk må på avrusning etter å ha brukt sovemedisiner, beroligende medisiner og smertestillende over lengre tid. De fleste av disse er B-preparater.

  • A-preparater: Dette er medisiner som er sterkt vanedannende. Eksempler er morfin og andre opiater som virker smertestillende. Alle A-preparater skrives ut på en egen resept og du må vise legitimasjon når medisinen hentes.
    B-preparater: Dette er også medisiner som er vanedannende, men ikke fullt så sterke som A-preparater. Eksempler er Valium, Paralgin Forte og sovemedisiner. Du må også vise legitimasjon når disse medisinene skal hentes.
  • C-preparater: Dette er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt. Alt fra antidepressiva, blodtrykksmedisiner, p-piller og antibiotika faller inn under denne gruppen. Det er lov å hente medisiner til andre hvis det er snakk om C-preparater.

(Kilde: Lommelegen.no

I artikkelen «Legar skriv ut for mykje B-preparat» står det bl.a.:

Legar skriv ut for mykje: – Gjer pasienten ei bjørneteneste
For mykje B-preparat, i for lange periodar. Pasientar må ofte på avrusing for medisin dei har fått av fastlegen. No ønsker legane hjelp frå styresmaktene for å skrive ut mindre.
Paralgin forte og Imovane er begge B-preparat. Legar meiner sjølv det blir skrive ut for mykje av desse stoffa, men seier det må bli enklare for dei å seie nei. No vil dei ha styresmaktene på bana.
- Vi skriv ut for mykje, og må ta vår del av ansvaret, seier lege, Petter Brelin.

Nøkkelord: