Avslag fra Hjelpemiddelsentralen på leselist

For et par uker siden sendte jeg en søknad om to nye leselister. Den ene til bruk sammen med iPhone og den andre til den bærbare PC-en. I går fikk jeg svar med avslag. Jeg tar det ikke så tungt. Jeg har tross alt leselister, men da må jeg sende den ene på 40 tegn og et notatverktøy med leselist på service. Jeg tror nok de kunne spart en del med å innvilge meg de to leselistene, siden denne serien av leselistene ser ut til å ha dårlig kvalitet. Jeg har hatt leselister i flere år uten at det har vært noe galt med de, men både den lille på 24 tegn med punktskrifttastatur og den på 40 tegn til den bærbare PC-en har måttet inn på service omtrent én gang i året hver.

Det er kjedelig å ha hjelpemidler som ikke virker og som stadig må på service, men det tviler jeg på at Hjelpemiddelsentralen tar hensyn til. Det er ikke de som må sitte med pC-en, "uten skjerm" og kun støtte med talen, og dessuten går nok service og innvilging av nye hjelpemidler over to ulike budsjetter. Den på 40 tegn takket for seg i desember i fjor. Den sluttet å fungere gradvis med at punktene ble svakere og til slutt ikke virket mer. Jeg vil tro det skyldes enten hovedkortet eller strømforsyningen til cellene. Leselisten på 24 tegn klarte jeg å miste i gulvet, slikt skjer jo med små tingester til bruk i dagliglivet, og da virket ikke USB-kontakten. Og når den først var på service rapporterte jeg om en markørhenter som var defekt - den hadde vært det siden første dag jeg fikk leselisten. Leselisten var på langveisfarende service i Tyskland i hele 4 måneder, men når jeg fikk den tilbake hadde de gjort et upåklagelig arbeid både med å fornye alle cellene - det gjøres når leselistene er godt brukt. Det var uvant å lese på en så ren leselist og jeg skal nok innrømme at jeg trives bedre med en godt brukt leselist. Da er ikke underlaget like ru å stryke fingrene over.

Nøkkelord: